Abda

Eigennaam

Betekenis: Een dienaar – dienstbaarheid – dienstknecht

  1. De vader van Adoníram.
  2. Een leviet uit de familie van Jeduthun, ook Obádja genoemd.

Bijbelverzen:

(1 Koningen 4:6) En Ahísar was hofmeester; en Adoníram, de zoon van Abda, was over de schatting.

(Nehémia 11:17) En Matthánja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Asaf, was het hoofd, die de dankzegging begon in het gebed, en Bakbukja was de tweede van zijn broederen; en Abda, de zoon van Sammúa, den zoon van Galal, den zoon van Jedúthun.

Deel dit artikel op: