Abána

Naam van een rivier

Betekenis: Van steen – gebouw – verbond

Een rivier die Náäman noemt als één van de twee rivieren van Damascus; de andere is de Farpar

Bijbelverzen:

(2 Koningen 5:12) Zijn niet Abána en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israël; zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich, en toog weg met grimmigheid.

Deel dit artikel op: