Assyrië


Naam van een land

Betekenis: Voorspoed – gelukkige – een stap

De naam Assyrië is afgeleid van de stad Asshur aan de Tigris, de oorspronkelijke hoofdstad van het land, was oorspronkelijk een kolonie uit Babylonië en werd geregeerd door onderkoningen uit dat koninkrijk. Het was een bergachtig gebied dat ten noorden van Babylonië lag en zich langs de Tigris uitstrekte tot aan het hoge gebergte van Armenië, de Gordiaean of Carduchiaanse bergen. Het werd opgericht in 1700 voor Christus. De Assyriërs waren Semieten (Genesis 10:22), maar na verloop van tijd vermengden niet-Semitische stammen zich met de inwoners. Ze waren een militair volk, de “Romeinen van het Oosten”.

Bijbelverzen:

2 Koningen 15:19 – 2 Koningen 15:20 – 2 Koningen 15:29 – 2 Koningen 16:7 – 2 Koningen 16:8 – 2 Koningen 16:9 – 2 Koningen 16:10 – 2 Koningen 16:18 – 2 Koningen 17:3 – 2 Koningen 17:4 – 2 Koningen 17:5 – 2 Koningen 17:6 – 2 Koningen 17:23 – 2 Koningen 17:24 – 2 Koningen 17:26 – 2 Koningen 17:27 – 2 Koningen 18:7 – 2 Koningen 18:9 – 2 Koningen 18:11 – 2 Koningen 18:13 – 2 Koningen 18:14 – 2 Koningen 18:16 – 2 Koningen 18:17 – 2 Koningen 18:19 – 2 Koningen 18:23 – 2 Koningen 18:28 – 2 Koningen 18:30 – 2 Koningen 18:31 – 2 Koningen 18:33 – 2 Koningen 19:4 – 2 Koningen 19:6 – 2 Koningen 19:8 – 2 Koningen 19:10 – 2 Koningen 19:11 – 2 Koningen 19:17 – 2 Koningen 19:20 – 2 Koningen 19:32 – 2 Koningen 19:35 – 2 Koningen 19:36 – 2 Koningen 20:6 – 2 Koningen 23:29 – 1 Kronieken 5:6 – 1 Kronieken 5:26 – 2 Kronieken 28:16 – 2 Kronieken 28:20 – 2 Kronieken 28:21 – 2 Kronieken 30:6 – 2 Kronieken 32:1 – 2 Kronieken 32:4 – 2 Kronieken 32:7 – 2 Kronieken 32:9 – 2 Kronieken 32:10 – 2 Kronieken 32:11 – 2 Kronieken 32:21 – 2 Kronieken 32:22 – 2 Kronieken 33:11 – Jesaja 7:17 – Jesaja 7:20 – Jesaja 8:7 – Jesaja 10:12 – Jesaja 11:11 – Jesaja 19:23 – Jesaja 20:1 – Jesaja 20:4 – Jesaja 20:6 – Jesaja 36:1 – Jesaja 36:2 – Jesaja 36:4 – Jesaja 36:8 – Jesaja 36:13 – Jesaja 36:15 – Jesaja 36:16 – Jesaja 36:18 – Jesaja 37:4 – Jesaja 37:6 – Jesaja 37:8 – Jesaja 37:10 – Jesaja 37:11 – Jesaja 37:18 – Jesaja 37:21 – Jesaja 37:33 – Jesaja 37:36 – Jesaja 37:37 – Jesaja 38:6 – Hoséa 9:3 – Zacharia 10:10

Deel dit artikel op: