Zuurdeeg


Gistend deeg dat gebruikt werd om vers deeg te laten rijzen. Vóór het Pascha, als ongedesemd brood wordt gegeten, moet alle zuurdeeg als inbegrip van wat bederflijk is, geruimd worden (Ex. 12:15; 13:3, 7). Jezus en Paulus spreken in deze zin, negatief, over het oude zuurdesem (Mare. 8:15; 1 Kor. 5:6-8). Alleen in de gelijkenis van Matt. 13:33 is zuurdesem (positief) de kracht van het Koninkrijk Gods, die onaanzienlijk lijkt, maar niettemin heel veel uitwerkt.

Deel dit artikel op: