Zeven


Is het getal van de compleetheid en totaliteit. ‘De moeder van veel kinderen verwelkt en de onvruchtbare baart 7 kinderen’ (1 Sam. 2:5),
d.w.z. zij krijgt volop kinderen. In de joodse traditie wordt het woord voor volheid (soba) gelijkgesteld met 7 (sjeba). De 7-voudige vergelding van Kaïns dood is een totale voldoening (Gen. 4:24). 7 dagen of 7 jaren is een ‘hele’ tijd, een volledige periode. Men denke aan het sjabbatsjaar (Lev. 26:34 v) of het jubeijaar (7×7, Lev. 25:10 w). Het feest, het rouwen, het vasten is volledig als het 7 dagen duurt (Gen. 50:11; lev. 23:34; 1 Sam. 31:16; 1 Kron. 10:12).
De Heilige Geest is één, maar Hij is ook 7, een totaliteit (Zach. 4:2, 6; Openb. 1:4). In de cultus speelt de 7 een grote rol (Ex. 25:37; Joz. 6:4; Ps. 119:164). Als Jezus 7 broden breekt, dan is er sprake van een volkomen gave, die een allesomvattende zegen wordt voor de duizenden (Matt. 15:34). De 7 manden met brood zijn er voor de 7 volkeren (Deut. 7:1), voor de gehele buitenwereld. De 7 discipelen moeten het net uitwerpen in de volkerenwereld, zij zijn er voor de gehele wereld (Joh. 21:2; vgl. Matt. 28:19). In het bijzonder is de structuur van de Openbaring van Johannes door het getal 7 bepaald: 7 zaligsprekingen, 7 brieven aan de gemeenten, 7 visioenen, 7 bazuinen en 7 schalen. Het gaat over 7 plagen en 7 gezichten. De Apocalyps spreekt over het totale oordeel van God en Zijn totale overwinning (Openb. 1:4, 12, 16; 3:1; 8:2 etc.).

Deel dit artikel op: