Zeloot


In Matt. 10:4 heeft de discipel Simon de bijnaam Kananeeër, d.i. het Aramese woord voor zeloot: ijveraar.
Zeloten zijn de felle nationalisten die de Romeinen op allerlei wijze bestrijden en in de zgn. joodse oorlog (66-70 n. Chr.) ook de meer gematigde groepen van het eigen volk. Zij werden geïnspireerd door oude voorbeelden van ‘ijver’ voor God (Num. 25; 1 Kon. 18).

Deel dit artikel op: