Zee


Is in de bijbel de Middellandse Zee (Deut. 11:24; Ez. 48:28), de Zoutzee (de Dode Zee, Gen. 14:3; Deut. 3:17), de Zee van Tiberias (Matt. 4:13) of de Schelfzee (Ex. 15:4). Maar ook kan de wereldzee bedoeld zijn, die om de aarde heen spoelt (Ps. 139:9; Spr. 8:29; Dan. 7:2). De zee is in de voorstelling van Israël een niet-wereld, een God vijandige macht, de diepte van de dood (zoals de woestijn, Jer. 51:42 v; Ps. 78:53; vgl. Jes. 27:1).
De doop in de zee is het begraven worden in de dood (1 Kor. 10:1; Rom. 6:3, 4). Niettemin heerst God over de zee (Ps. 89:10; 95:5; Job 26:12; 38:8). Dat vermogen bezit ook Jezus als Hij de winden en de zee bestraft (Matt. 8:26) en over de zee loopt (14:25). In dit verband zou men ook aan de ‘volkeren-zee’ kunnen denken (Dan. 7; Openb. 13:1; vgl. Jes. 17:2 v) waarin het visnet moet worden uitgeworpen (Joh. 21:1-12; vgl. Luc. 5:4 w).

Deel dit artikel op: