Verleiden


Verleiden of misleiden is: op een verkeerde weg brengen. De slang heeft in het paradijs de vrouw verleid de vrucht van de verboden boom te eten (Gen. 3:13), een leugengeest brengt Achab ertoe een te riskante expeditie te ondernemen (1 Kon. 22:20 w), Manasse laat het volk achter afgoden aan lopen (2 Kon. 21:9; 2 Kron. 33:9), valse profeten brengen de gemeente op een dwaalspoor (Matt. 24:4 v, 11) en van dit laatste wordt ook Jezus beschuldigd! (Luc. 23:2; Joh. 7:12). De verleiding kan zeer sterk zijn, zij is van bovenpersoonlijke aard, een collectieve macht: een leugengod (Am. 2:4), de duivel (Openb. 12:9; 20:10), de stad ‘Babylon’ (Openb. 18:23).

Deel dit artikel op: