Verderver


Mal’aak hammasjchiet, engel van verderf, Gr. ho olothreuoon, de straffende engel die in Egypte als een (tiende) plaag rondgaat (Ex. 12:23; vgl. 1 Kor. 10:10 en Num. 16:47) en het volk van David teisterde (2 Sam. 24:16). Hij kan ook satans-engel heten (2 Kor. 12:7).

Deel dit artikel op: