Uzzia


Mijn kracht is de HEER, koning van Juda (787-736 v. Chr.), die ook Azarja genoemd wordt (2 Kon. 14:21; 15:13, 30-34; Jes. 1:1; Am.1:1; 2 Kron. 26). De laatste 20 jaar van zijn leven leed hij aan melaatsheid en leefde derhalve in afzondering.

Deel dit artikel op: