Uitroepen


Het uitroepen van de naam over een stad of mensen betekent het vastleggen van iemands aanspraken daarop. Joab zegt tegen David: ‘neem de stad in, zodat niet mijn naam, maar uw naam over de stad wordt uitgeroepen’ (2 Sam. 12:28). Zo wijst het uitroepen van de Naam van de HEER over het volk, de tempel of de stad op Gods heerschappij erover. Zij zijn Zijn eigendom (Deut. 28:10; 1 Kon. 8:43; Jes. 63:19; Jer. 7:10; Hand. 15:17).

Deel dit artikel op: