Twaalf


Is het getal van de stamvaders van Israël en als zodanig van het volk in zijn geheel. De 12 staven, de 12 toonbroden, de 12 stenen in het borstschild (Num. 17:2; Lev. 24:5; Ex. 28:21) representeren geheel Israël. In de evangeliën zijn de 12 discipelen de vaders van een nieuw volk, zij zullen op 12 tronen zitten om de stammen van Israël te besturen (Matt. 19:28). Ook in de Openbaring van Johannes speelt het getal 12 een grote rol (2 1:12, 14, 16). ‘Geheel’ Israël zal behouden worden! (Rom. 11:26). Ook als tijdscategorie wijst het getal op een bepaalde totaliteit: 12 maanden een jaar, 12 uren een dag (Joh. 11:9).

Deel dit artikel op: