Tucht

Is kastijding (het Egyptische eguivalent van het Hebr. woord is voorzien van het signaalteken de stok!) of terechtwijzing in woorden. De discipline wordt sterk aanbevolen in de opvoeding van leerlingen of ‘zonen’...

Twaalf

Is het getal van de stamvaders van Israël en als zodanig van het volk in zijn geheel. De 12 staven, de 12 toonbroden, de 12 stenen in het borstschild (Num. 17:2; Lev....

Twee

Gr. duo, het getal dat verdubbeling en versterking betekent en ook de tweeledigheid. Jozef zegt dat de 2 dromen van de Farao eigenlijk 1 droom zijn en dat door herhaling hiervan de...

Tychikus

Gelukskind, medewerker van Paulus, door deze naar Efeze en Kolosse gezonden (Ef. 6:21; Kol. 4:7; 2 Tim. 4:12) en ook naar Kreta (Tit. 3:12).

Tovenaar

Gr. pharmakos (pharmaceut), de man of de vrouw die over geheimzinnige krachten beschikt en als ‘wijze’ (Ex. 7:11; Jes. 47:9; Dan. 2:27) kundig is in het manipuleren ervan. Men kan denken aan...