Trooster

In het Johannesevangelie wordt gesproken over de H. Geest als de Paraklètos, de Paracleet, d.i. die erbij geroepen is. Dit woord wordt gebruikt in de rechtszaal en duidt de juridische bijstand aan,...

Trouw

De bestendigheid van vriendschap en liefde. Trouw is een eigenschap van discipelen van God (Spr. 3:3; Hand. 11:23; Gal. 5:22), de liefde en de trouw van zijn onderdanen zijn een bescherming voor...

Tubal

Zoon van en nakomelingschap van Jafet (Gen. 10:2; Jes. 66:19; Ez. 27:13; 32:26). De stam der Tubals of Tibarenen woonde in Klein-Azië, in het z.o. van Cappadocië.

Tucht

Is kastijding (het Egyptische eguivalent van het Hebr. woord is voorzien van het signaalteken de stok!) of terechtwijzing in woorden. De discipline wordt sterk aanbevolen in de opvoeding van leerlingen of ‘zonen’...