Thofeth


Plaats in het dal – Hinnom, waar kinderen werden geofferd (Jer.7:31 w; 19:5 w). Deze offers zijn door Josia verboden (2 Kon. 23:10).

Deel dit artikel op: