Theudas


Teudas = Theodorus, = gods geschenk, een door de schriftgeleerde Gamaliël genoemde guerillaleider, die evenals David 400 man rond zich verzamelde, maar in de strijd tegen Rome sneuvelde. Waarschijnlijk vond deze joodse opstand tegen de Romeinen plaats bij het begin van onze jaartelling (Hand. 5:36).

Deel dit artikel op: