Theofilus


Vriend van God, de vriend en beschermer aan wie Lucas zijn Evangelie en de Handelingen der Apostelen opdraagt (Luc. 1:3; Hand. 1:1).

Deel dit artikel op: