Teman


Rechts, d.i. zuidelijk. Kleinzoon van Ezau, stamhoofd in Edom (Gen. 36:11, 15, 42). Het is ook de naam van het gebied waar de Temanie-ten wonen (Jer. 49:7; Ez. 25:13; Amos 1:12). Het land was bekend vanwege zijn wijzen (Job 2:11; Jer. 49:7).

Deel dit artikel op: