Tabitha


Gazel, Gr. Dorkas, een weldoende discipelin te Joppe die na Petrus’ gebed weer tot leven werd gewekt (Hand. 9:36 w).

Deel dit artikel op: