Sunamitische


De uit Sunem (1 Sam. 28:4) afkomstige Abisag, de verzorgster van de oude David (1 Kon. 1:3, 15).
In Sunem woonde ook de niet met name genoemde boerin die de profeet Elisa onderdak verschafte. Haar zoon werd door Elisa in het leven teruggeroepen (2 Kon. 4:8-37).

Deel dit artikel op: