Sukkoth


Hutten. Een plaats in het o. Jordaandal waar Jakob na zijn ontmoeting met Ezau een huis bouwt en hutten voor zijn vee (Gen. 33:17).
Het is ook de naam van de le legerplaats van Israël na de uittocht (Ex. 12:37; 13:20).

Deel dit artikel op: