Sinaï


Hebr. Sienaaj, de berg of het gebergte waar God met Israël een verbond sloot en de 10 woorden gaf (Ex. 19:18). De Sinaï wordt ook wel Horeb genoemd (Deut. 1:6), of ook alleen maar ‘deeuws: berg’ of ‘de berg van God’ (Ex. 3:1; 4:27; 24:13; 1 Kon. 19:8). Hij is traditioneel, sinds de 4e eeuw, gelokaliseerd in het z.w. deel van het schiereiland (met Mozesberg en Catharinaklooster), maar moet eerder gezocht worden in het gebied van Edom, het gebergte Seir, bij de berg Parran, dus veel dichter bij Kanaan (Deut. 33:2; Hab. 3:3), ten z.w. van Berseba (1 Kon. 19:8).

Deel dit artikel op: