Sihon


Koning der Amorieten, door Israël verslagen nadat hij geweigerd had doortocht te verlenen (Num. 21:21 vv; Deut. 2:24 vv). Hij wordt samen met Og genoemd (Deut. 1:4; Joz. 2:10; 1 Kon. 4:19).

Deel dit artikel op: