Sidon


Visserijstad, Fenicische havenplaats 35 km ten noorden van Tyrus (Richt. 1:31; Jes. 23:2; Ez. 27:8), maar ook de naam van een gebied eromheen (Gen. 49:13; 2 Sam. 24:6; 1 Kon. 17:9). De gevangene Paulus mocht zich in Sidon door vrienden laten verzorgen (Hand. 27:3). Ook Jezus kwam in deze streek (Matt. 15:21) vanwaar Hij toehoorders had (Mark. 3:8; vgl. Matt. 11:21 v).

Deel dit artikel op: