Sichem


Schouder. Oude stad in Samaria tussen de Ebal en de Gerizim, ongeveer op de plaats waar nu Nabloes is gelegen (Gen. 12:6; 33:18). Lange tijd een godsdienstig en bestuurlijk centrum (Joz. 24; 1 Kon. 12:1 vv, 25; Hos. 6:9).

Deel dit artikel op: