Seleucië


Havenstad van Antiochie|Antiochië in Syrië, vanwaar Paulus koers zette naar Cyprus op zijn eerste reis (Hand. 13:4). De plaats is genoemd naar de dynastie der Seleuciden, die regeerde over het Perzisch en Klein-Aziatisch deel van het wereldrijk van Alexander de Grote.

Deel dit artikel op: