Sela


  • Hebreeuws: Séla’ = rots, Grieks: petra = rots. Plaats in Edom, die Amazia veroverde en de naam Jokteël gaf (2 Kon. 14:7); vgl. Richt. 1:36. Mogelijk de stad die later Petra werd genoemd.
  • Hebreeuws: sèlaah, Grieks: diapsalma = tussenspel. Een in totaal 71 x in de Psalmen voorkomend tussenvoegsel, waarvan geen algemeen aanvaarde verklaring bestaat. Plausibel lijkt het in verband met het higgajon sela in Ps. 9:17 (zingend of klinkend tussenspel) te denken aan een woord dat een instrumentaal of vocaal intermezzo aanduidt, een lofprijzing aan God.
Deel dit artikel op: