Schild


Is groot, langwerpig van vorm (Hebr. tsinna, grt. thureos = deur) of rond en dan kleiner (Hebr. mageen, Gr. apsis, SV: rondas), een belangrijk verdedigingsmiddel in de strijd (Richt. 5:8; 1 Sam. 17:7; 1 Kron. 5:18; Ez. 38:4). In overdrachtelijke zin wordt God als beschermer van de gelovigen een schild genoemd (Gen. 15:1; 2 Sam. 22:3; Ps. 3:4) en is het geloof zelf een schild dat vrijwaart van verkeerde en giftige gedachten (Ef. 6:16). Gouden of koperen schilden waren een kostbare en symbolische decoratie van paleis en tempel (2 Sam. 8:7; 1 Kon. 10:17; vgl. Ez. 27:11).

Deel dit artikel op: