Schelfzee


Hebreeuws: Jam Soef. Naam van een deel van de Rode Zee, aan weerszijden van het Sinaïschiereiland, de Golf van Suez (Ex. 15:4) en de Golf van Aqaba (1 Kon. 9:26) Soef = riet, biezen of wier. De doortocht door de (westelijke) Schelfzee betekende een wonderbaarlijke redding van het volk Israël (Ex. 14:21 v; 15:19-21; Joz. 2:10; Ps. 106:9; 136:13). Hand. 7:36 en Hebr. 11:29 noemen deze Schelfzee de Rode Zee, in navolging van LXX Ex. 10:19.

Deel dit artikel op: