Saul


Afgebedene. De zoon van Kis uit Benjamin die de eerste koning in Israël wordt (1 Sam. 10:1, ±1010 v Chr.). Hij was een door de Geest gedreven aanvoerder, die met succes de Filistijnen bestreed (1 Sam. 13 vv). Maar door een breuk met Samuël werd zijn positie wankel (1 Sam. 13:7-13 vv; 15:1-35). Hij ging David als zijn grote vijand beschouwen, maar joeg tevergeefs op hem (1 Sam. 18 vv). In een grote nederlaag tegen de Filistijnen sneuvelden Sauls zonen, waarna hij zelfmoord pleegde (1 Sam. 31:1-7).
Saul (Saulus) is ook de joodse naam van Paulus.

Deel dit artikel op: