Sanherib


Sin (de maangod) heeft mijn broeders vermeerderd. Een Assyrische koning, die o.a. oorlog voerde met Hizkia en tevergeefs Jeruzalem belegerde (2 Kon. 18:13-20:1).

Deel dit artikel op: