Samenkomst


Hebreeuws: miqra qoodesj = heilige bijeenroeping, op feestdagen (Ex. 12:16; Lev. 23:2 vv; Jes. 1:13).
Als het woord ‘heilig’ ontbreekt, worden andere samenkomsten in de gemeente van godsdienstige aard bedoeld (Deut. 9:10; Ps. 26:12; Joël 1:14; Am. 5:21; 1 Kor. 11:17), op Sion, in Jeruzalem (Jes. 4:5; KI. 2:6).

Deel dit artikel op: