Salome


Zeer vredig. Een volgelinge van Jezus, wellicht de moeder van Johannes en Jakobus (Mare. 15:40; 16:1). Salome zou ook de naam zijn geweest van de dochter van Herodias, de vrouw van Herodes Antipas, wier wens het hoofd van Johannes de Doper was (Mark. 6:17-29).

Deel dit artikel op: