Sakkut


Naam van een vreemde god, een Assyrische stergod, die ook wel Ninurta heet (Am. 5:26). De profeet noemt ook Kewan, d.i. Kijûn, de planeet Saturnus (Remfan). Hand. 7:43, waar Amos geciteerd wordt spreekt i.p.v. over Sakkut over ‘de tent van Melech’. De oorzaak is dat LXX gevolgd wordt die Sukkat = hut, heeft gelezen en in uw koning’ (malkèchèm) de naam van de god Melech heeft gezien.

Deel dit artikel op: