Sadok


De priester die trouw blijft aan David (1 Kon. 1:8w). Ezechiël kent diens nageslacht als de wettige priesterfamilie (40:46; 43:19).

Deel dit artikel op: