Sabbatsreis


In Hand. 1:12 staat dat de Olijfberg op een afstand van een sjabbatsreis van Jeruzalem is gelegen (vgl. Matt. 24:20). Uit het reisverbod van Ex. 16:29 en de vermelding van 2000 el elders (Num. 35:5; Joz. 3:4), concludeerden joodse wijzen dat een wandeling van ± 880 m was toegestaan.

Deel dit artikel op: