Rizpa


Gloeiende kool. Bijvrouw van Saul, moeder van de door de Gibeonieten vermoorde Armoni en Mefiboseth, die dag en nacht waakte bij de lichamen van haar kinderen (2 Sam. 21:8 vv).

Deel dit artikel op: