Rehoboth

Ruimte, pleinen, een plaats met een bron van Isaak tussen Berseba en Gerar (Gen. 26:22).