Rehabeam


Het volk moge zich uitbreiden. Zoon van Salomo en 1e koning van het 2 stammenrijk (926-910 v. Chr.; 1 Kon. 11:43 w). Hij poogde vergeefs het n. deel van het koninkrijk van David terug te winnen en werd ook schatplichtig aan Egypte (1 Kon. 14:25).

Deel dit artikel op: