Rechab


Wagenmenner. Vader van Jonadab, een medestrijder van Jehu (2 Kon. 10:15 v) en van de Rekabieten, een strenge secte in Juda (Jer. 35:1-19).

Deel dit artikel op: