Ramoth


Hoogten, vrijstad in Gilead, woonplaats van Levieten (Joz. 21:38; vgl. Deut. 4:43). Achab en Josafat trokken er tegen ten strijde, maar de veldtocht had voor hen een ongelukkige afloop (1 Kon. 22).

Deel dit artikel op: