Rabba


Grote stad. Centrum van het land der Ammonieten, bij de bronnen van de rivier de Jabok (2 Sam. 12:26 w); o.a. door David veroverd en door profeten bedreigd (Ez. 21:20; Amos 1:14). In de tijd der Ptolemeeën werd de plaats Filadelfia genoemd. Tegenwoordig is de naam Amman, de hoofdstad van het koninkrijk Jordanië.

Deel dit artikel op: