Raadsel


Grieks: ainigma. Een manier om waarheden op een vernuftige, speelse en verborgen manier te verwoorden en elkaars inzicht te testen.
We horen van het opgeven van raadsels aan het hof van Salomo (1 Kon. 10:1 w; vgl. Dan. 2:19,23) en op de bruiloft van Simson (Richt. 14:12-20). Ook profeten spraken soms in raadsels (Ez. 17:2-10; Amos 3:3-8; vgl. Num. 12:8). En veel gezegden in Spreuken, bv. de zgn. getallenspreuken, zijn raadsels met hun oplossing (Spr. 30:7-30; vgl. Spr. 1:6). Wij aanschouwen de voleinding als in een spiegel, gesluierd, in de vorm van een raadsel (1 Kor. 13:10).

Deel dit artikel op: