Raad (hoge)


Grieks: presbyterium. Bestaande uit overpriesters, schriftgeleerde|schriftgeleerden en oudste|oudsten (presbyters) In totaal 70 leden plus een hogepriester-voorzitter, het hoogste bestuurs- en rechtscollege in Israël, dat Sanhedrin werd genoemd (Mare. 15:1; Luc. 22:66; vgl. Mare. 14:55; Hand. 6:12, 15; 23:1). Jezus, Petrus, Stefanus en Paulus hebben zich voor de Raad moeten verantwoorden. Reeds in de tijd van Ezra wordt door de Perzen aan de Joden een orgaan voor een eigen rechtspraak geschonken (Ezr. 7:25 v; 10:14).

Deel dit artikel op: