Potifar

Gegeven door (de god) Ra, de overste van de lijfwacht van de Farao die Jozef kocht als huisslaaf (Gen. 37:36; 39:1).