Pontus


Naam voor de Zwarte Zee en voor de daaraan grenzende n. kuststrook van Klein-Azië (Hand. 2:9; 18:2; 1 Petr. 1:1). Joden uit Pontus zijn in Jeruzalem op het pinksterfeest (Hand. 2:9).

Deel dit artikel op: