Pinechas


Moor, een Egyptische naam 1. Zoon van —? Eleazar, en kleinzoon van —? Aaron (Ex. 6:24; Num. 25:7,11; Joz. 22:13; 30 w), een ijveraar voor het rechte geloof (Num. 25:6-14; Ps. 106:30), leider van een afvaardiging naar het Over-Jordaanse gebied (Joz. 22:1-34) en priester bij de ark te Betel (Richt. 20:28). 2. Zoon van Eli, die zich evenals zijn broer Chofni, misdroeg in de tempel te Silo. In tegenstelling met de hierboven genoemde naamgenoot aan wiens geslacht een blijvend priesterschap wordt beloofd, is deze Pinechas oorzaak van de ondergang van zijn priesterfamilie (1 Sam.1:3; 2:34; 4:4, 11, 17).

Deel dit artikel op: