Pilatus


Latijn = met een speer, de 5e procurator of stadhouder van Judea (26-36 n. Chr.), nadat dit gebied onder Romeins bestuur was gekomen. Hij was erg gehaat bij de Joden (Luc. 13:1-5). Zijn dubieuze rol in het proces tegen Jezus is bekend (Matt. 27:2 w; vgl. Hand. 3:13; 4:27).

Deel dit artikel op: