Pest


In de LXX meest met het woord thanatos (= dood) aangeduid. Hieruit blijkt wel hoe fataal deze ziekte was (Ex. 9:15; Lev. 26:25; Deut. 28:21; Jer. 21:6 v. etc.). De uitroep: ‘dood waar zijn uw pestziekten, waar is uw verderf, o dodenrijk’ getuigt van een goddelijke triomf over deze doods-machten (Hos. 13:14; 1 Kor. 15:55; Ps. 91:6).

Deel dit artikel op: