Peor


Bergtop in het westen van Moab, waar een Baal|Baäl wordt vereerd. Hier zegende Bileam|Bíleam Israel|Israël (Num 23:28). Israëlieten werden door Midjanietische vrouwen verleid tot de ontuchtige eredienst van deze Baal-Peor|Baäl-Peor (Num 25:3, 5, 18; 31:16; Joz. 22:17; Hos. 9:10).

Deel dit artikel op: