Pad


Dit woord wordt evenals ‘weg’ in overdrachtelijke zin gebruikt voor levenswandel (Wandelen). ‘Gij maakt mij het pad des levens bekend’ (Ps. 16:11; vgl. Ps.119:9, 35, 101; Matt. 3:3).

Deel dit artikel op: